Akademik Danışmanlık

Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği‘ne göre her öğrenci için ilgili bölümce bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi danışman olarak atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur. Danışman ayrıca öğrenciye, üniversite politikası, kuralları, üniversitede açılmış bulunan programlar, kariyer fırsatları gibi konularda da rehberlik eder.

Samsun Sosyoloji’de 2021-2022 akademik yılı itibariyle 2.sınıfta okumakta olan öğrencilerimizin danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kıran ; 2021-2022 akademik yılında bölümümüze yeni başlamış öğrencilerimizin akademik danışmanları ise Dr. Öğr. Üyesi Adem İnce ve Arş. Gör. Rukiye Geçer‘dir.