Akademik Danışmanlık

Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği‘ne göre her öğrenci için ilgili bölümce bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi danışman olarak atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur. Danışman ayrıca öğrenciye, üniversite politikası, kuralları, üniversitede açılmış bulunan programlar, kariyer fırsatları gibi konularda da rehberlik eder.

Samsun Sosyoloji’de 2023-2024 akademik yılı itibariyle 4.sınıfta okumakta olan öğrencilerimizin akademik danışmanları Doç. Dr. Özgür Kıran ve Arş. Gör Banu Demirbaş; 3. sınıfta okumakta olan  öğrencilerimizin akademik danışmanları  Doç. Dr.  Adem İnce ve Arş. Gör. Rukiye Geçer; 2. sınıfta okumakta olan öğrencilerimizin akademik danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Faruk Turğut ve Arş. Gör. Banu Demirbaş; 1.sınıfta okumakta olan öğrencilerimizin akademik danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Vefa Can Kaya ve Arş Gör. Rukiye Geçer’dir.

 

Aday Öğrenci

Canlı Destek