Genel Bilgiler

Sosyoloji toplumsal yaşamı, toplumsal değişmeyi ve insan davranışlarının toplumsal neden ve sonuçlarını siyasetten teknolojiye, ekonomiden kent hayatına, kültür ve medyadan dine kadar çok boyutlu ve sistematik olarak incelemektedir.