Akademik Kadro

Kenan Çağan

Prof. Dr., Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı
Bölüm Başkanı, Sosyoloji Bölümü
Dekan, İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi

Doktora: Sakarya Üniversitesi (2002)

Araştırma Alanları: Kültür Sosyolojisi, Din Sosyolojisi, Türk Modernleşmesi, Sanat Sosyolojisi

Seçilmiş Çalışmaları: Postmodernizm ve Mahremiyetin Dönüşümü (2019, Pruva Yayınları), Münevverden Entelektüele (2015, Tezkire Yayıncılık), Popüler Kültür ve Sanat (2003, Altınküre Yayınları), Sanatın Sosyolojik İmkânı (2020, Pruva Yayınları), Postmodern Toplumda Mahremiyetin Dönüşümü (2018, Sosyoloji Divanı).

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A220-1
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1518
Açık Kapı (Görüşme Saati): Çarşamba 13.00-15.00

Google AkademikYÖKSİS CV


 

Ahmet Gökçen

Doç. Dr.Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı  

Doktora: Selçuk Üniversitesi (2015)

Araştırma Alanları: Sosyal Hareketler, Ortadoğu Sosyolojisi, Kuzey Afrika

Seçilmiş Çalışmaları: Aile Tipleri ve Başlıca Aile Sınıflandırmaları (2013), Protestocu: Kimlik, Arkaplan ve Araçlar (2016), Raşid Gannuşi (2017), 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Reklamlar (2019), Hayvanlar Sosyolojisinin Neresinde? (2019), Afet Kavramı ve Başlıca Afet Türleri (2020), Tunus Nahda Hareketi (2020), Kayıp İzlerin Peşinde: Bulanık Ermenileri (2020).

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 / 1546
Açık Kapı (Görüşme Saati): Salı 13.00-15.00

Google AkademikYÖKSİS 


 

Özgür Kıran
Doç. Dr.,
Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı
Bölüm Başkan Yardımcısı 

Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2016)

Araştırma Alanları: İletişim Sosyolojisi, Din Sosyolojisi, Gençlik Sosyolojisi

Seçilmiş Çalışmaları: “Medya, Gençlik ve Değerler” (2020) Gece Kitaplığı; “Sosyal Bilimciler Gözüyle Sinop” (2018), Berikan Yayıncılık; “Sosyal Bilimlerde Güncel Konular ve Araştırmalar” (2020) Çizgi Kitabevi; “Yeni Medya, Toplum ve Siyasal İletişim” (2020) Ütopya Yayınevi; “Temel Yaklaşımlar Açısından Medya Okuryazarlığı” (2020); “Üniversite Öğrencilerinin Medya Araçları Kullanım Alışkanlıkları” (2018); “Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri” (2016).

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 / 1517
Açık Kapı (Görüşme Saati): Pazartesi 10.15-12.15

Google AkademikYÖKSİS 


 

Adem İnce
Doç. Dr., Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı

Doktora: University of Leeds, İngiltere (2016)

Araştırma Alanları: Eğitim Sosyolojisi, Kültür Ve Dil, İdeoloji, Kemalizm, Modernite, Çok Kültürlülük, Azınlıklar Ve Eğitim

Seçilmiş Çalışmaları: Endüstri Devrimi ve Kemalizm Bağlamında Türk Milli Eğitim Sisteminde Yaratıcılık (2012-YL Tezi). Türk Milli Eğitimi ve Kürt Meselesi (2016-Doktora Tezi). Eğitim Perspektifinden Türkiye’nin Kürt Meselesi (LexingtonBooks, 2017, Lanham, ABD). Cemil Meriç: Bir Fikir Arkeoloğu (2018, Bir Yayıncılık, İstanbul). Eğitim Sosyolojisi (2019, Bir Yayıncılık, İstanbul). Eğitilmiş İnsanın İmali (2020, İnsan Yayınları, İstanbul). Varoluşun Tınısı: Modernite ve Yaşama Sanatının Yitimi (2021, İnsan Yayınları, İstanbul).

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, A Blok 2. Kat, A202

[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1566
Açık Kapı (Görüşme Saati): Pazartesi 13.00-15.00

Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Yaşar Yeşilyurt
Dr. Öğretim Üyesi, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı 

Doktora: Kırıkkale Üniversitesi (2019)

Araştırma Alanları: Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme, Değişme-Azgelişme ve Modernleşme Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi

Seçilmiş Çalışmaları: Türkiye’de ulus devlet ve küreselleşme ilişkisi, 1980-2002, (2019) adlı doktora tezini savundu. Orta Doğu’da Ulus Devlet Formasyonun Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Türkiye (2018); Kürt Sorunu Türkiye Ulus Devletin Sınırlarını Zorluyor (2020);Covid-19 Pandemisi ve Ulus Devletler: Küreselleşmenin Sonu Mu? (2020); Sivil Toplum ve Ulus Devlet (2020); Sosyal Bilgiler Programındaki Beceri ve Değerlerin Yeni Zelanda Sosyal Bilgiler Programındaki Beceri ve Değerler ile Karşılaştırılması (2020);Uluslararası Sınavların Eğitim Politikalarına veÖğretim Programlarına Etkisi (2020)

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi  A-223-3

[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 /1563
Açık Kapı (Görüşme Saati): Çarşamba 13.00-15.00

Google Akademik, YÖKSİS 


 


Faruk Turğut

Dr. Öğretim Üyesi, Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı 

Doktora: Selçuk Üniversitesi (2021)

Araştırma Alanları: Türk Sosyolojisi, Sosyal Teori, Aile Sosyolojisi

Seçilmiş Çalışmaları:Türkiye’de Sosyolojinin İnşası (2022), Türk Siyasetinde Son Dönem Aile Politikaları (2016), Tarihsel Süreçte Aile Kurumunun Dönüşümü ve Geleceğine Yönelik Çıkarımlar (2017), Klişeleri Aşmak: Sosyolojik Düşüncenin Ezberleri Üzerine (2016).

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055
Açık Kapı (Görüşme Saati): Çarşamba 13.00-15.00

Google Akademik, YÖKSİS 


 

Vefa Can Kaya
Dr. Öğretim Üyesi, Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı 

Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (2021)

Araştırma Alanları: Türk Bürokrasisi, Değişme-Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi, Türk Modernleşmesi, İslâmcılık

Seçilmiş Çalışmaları: Batılı Meydan Okuma Karşısında İslâmcı Söylemin İncelenmesi: İsmet Özel Örneği (2015-YL Tezi). İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türk Bürokrasisi ve TODAİE İlişkisi (2022-Doktora Tezi). İstiklâl Marşı Tartışmalarının Yüz Yılı: Sahiplenilmeyen Milli Ethos ve Ulus İnşası Problemi (2022), İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türk Bürokrasi Araştırmalarında Modernleşme Paradigmasının Etkisi (2023), Soğuk Savaş Bağlamında Türk Bürokrasisi: İdari Reform Tartışmaları (2023)

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A219-1

[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055
Açık Kapı (Görüşme Saati): Salı 10-12:00

Google Akademik, YÖKSİS 


 

Rukiye Geçer
Araştırma Görevlisi, Kurumlar Sosyolojisi  Anabilim Dalı

Doktora: PhD Konya Selçuk Üniversitesi (Devam ediyor)

Araştırma Alanları: Gündelik Hayat Sosyolojisi,  Toplumsal Tipler, Edebiyat Sosyolojisi, Sosyal Değişim

Seçilmiş Çalışmaları: Ev Kadını: Arada Kalmış Bir Kadın Tiplemesi (2019)

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi  A Blok 2.kat
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055
Ofis Saati: Hafta içi her gün / 09:00-17:00

 Google Akademik, YÖKSİS CV

 


 

Banu Demirbaş

Araştırma Görevlisi, Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Doktora: PhD İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devam ediyor)

Araştırma Alanları: Göç Sosyolojisi, Irk ve Etnisite Çalışmaları, Sosyal Değişim

Seçilmiş Çalışmaları: Öğretmen Adaylarının Atama Öncesi Karşılaştıkları Güçlükler: Fenomenolojik Bir Çalışma (2021), Türkiye’nin Covid-19 Sürecini Yaşlılar Üzerinden Düşünmek: Eleştirel Bir Söylem Analizi (2021), Suriyeli Mülteci Kadınların Entegrasyon Sürecinde Sosyal Ağların Olumlu ve Olumsuz Etkileri (2018).

Ofisİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi B Blok 218

[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055
Ofis Saati: Hafta içi her gün / 09:00-17:00

 Google Akademik, YÖKSİS CV

Aday Öğrenci

Canlı Destek