Tanıtım Kataloğu

Bölümümüz ilk olarak 2020-2021 akademik yılında 40 öğrenci kontenjanı ile alım yapmıştır.

Sosyoloji Bölümü mezunları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Belediyeler, eğitim kurumları, medya danışmanlığı ve gazetecilik, araştırma geliştirme kuruluşları, insan kaynakları, halkla ilişkiler uzmanlığı, aile danışmanlığı, gibi kurum ve alanlarda istihdam edilmektedirler.

Bölümümüze EA puan türünden tercih yapılmaktadır ve II. öğretimi bulunmamaktadır. Bölüm müfredat programında alan derslerinin yanı sıra felsefe, psikoloji, mantık, istatistik, iktisat, hukuk ve benzeri farklı disiplinlerden zorunlu ya da seçmeli dersler de yer almaktadır. Çift anadal programı ile öğrencilerimiz fakültemiz bünyesindeki diğer bölümlerden herhangi birisinden ikinci diploma alma fırsatına sahiptirler.

Lisans öğrencilerimiz Erasmus, Mevlana, Farabi öğrenci değişim programları kapsamında öğrenimlerinin bir bölümünü ülke içerisinde bir başka üniversitede ve ya anlaşma sağlanmış başka bir ülkede sürdürme olanaklarına sahip olacaklardır.

Öğrencilerimiz lisans süresi boyunca alacakları Akademik İngilizce dersleri sayesinde İngilizce konuşma ve anlama düzeylerini artırmış olacaklardır.