Anabilim Dalları

Kurumlar Sosyolojisi 

    Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN

    Araş. Gör. Rukiye GEÇER

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

    Doç. Dr. Ahmet GÖKÇEN

    Dr. Öğr. Üyesi Yaşar YEŞİLYURT

Toplumsal Yapı ve Değişme

    Doç. Dr. Adem İNCE

              Dr. Öğr. Üyesi Faruk Turğut

Uygulamalı Sosyoloji

    Doç. Dr. Özgür KIRAN